Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Τι είναι το Μελισσοκομικό Ημερολόγιο;

Γεια σας.

Ασχολούμαι με την μελισσοκομία ερασιτεχνικά. Έχω λίγα μελίσσια σταθερά σε ένα τόπο. Επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας την δουλειά μου με σκοπό να αξιοποιηθούν οι παρατηρήσεις που μαζεύονται με τον καιρό, αλλά και να βοηθηθώ από τα δικά σας σχόλια.

Στο ιστολόγιο αυτό έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ανάπτυξη και την εξέλιξη μελισσιών μέσα στον χρόνο, καθώς και την επίδραση των χειρισμών που έγιναν, μελετώντας εικόνες που αναπαριστάνουν το εσωτερικό της κάθε κυψέλης.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να αποτυπωθεί μια εικόνα είναι η εξής: Κάθε περίπου 9 ημέρες επιθεωρούνται τα μελίσσια και καταγράφονται κατ΄ εκτίμηση τα ποσοστά κάλυψης του κάθε πλαισίου, σε μέλι γύρη και γόνο. Τα δεδομένα αυτά περνιούνται σε ειδική εφαρμογή της Access σε ηλεκτρ. υπολογιστή και μετατρέπονται μέσω γραφημάτων σε εικόνες που δείχνουν το χάρτη των πλαισίων της κάθε κυψέλης ως τομή. Σε κάθε επιθεώρηση προκύπτει μια νέα εικόνα που αν συγκριθεί με την προηγούμενη δίνει τη δυνατότητα της παρακολούθησης της ανάπτυξης του κάθε μελισσιού μέσα στον χρόνο.

Σκοπός της χαρτογράφησης αυτής, πέρα από το ότι με βοηθά να αποφασίσω για τους κατάλληλους χειρισμούς στον κατάλληλο χρόνο, είναι να μαζέψω πληροφορίες σχετικές με την ανάπτυξη των μελισσιών, τους παράγοντες που επιδρούν σ΄ αυτή, την επίδραση των χειρισμών και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ανθοφορία, την μελιτοέκκριση, την ύπαρξη ασθενειών, την καταλληλότητα του τόπου και την επίδραση των καιρικών συνθηκών.

Δημοσιεύοντας τις καταγραφές αυτές, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα δεδομένα που με τον καιρό μαζεύονται, ώστε να συμβάλλετε και εσείς στην αξιοποίησή τους. Επίσης θέλω να μοιραστούμε καἶ προβληματισμούς που δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Με τις δικές σας εμπειρίες θα μπορέσετε να δώσετε απαντήσεις, ή να κρίνετε την ορθότητα των χειρισμών που έγιναν, καθώς και να ερμηνεύσετε και να σχολιάσετε με τον δικό σας τρόπο τις αιτίες που, κατά τη γνώμη σας, οδηγούν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Μπορεί τα στοιχεία αυτά να αφορούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, με το δικό της κλίμα και τη δική της χλωρίδα, πράγμα που δεν επιτρέπει την γενίκευση για άλλες περιοχές, νομίζω, όμως, ότι τέτοιου είδους καταγραφές προσθέτουν στοιχεία στις γνώσεις μας για τη ζωή της μέλισσας που όλοι μας τόσο αγαπάμε.

Με εκτίμηση,

Γρηγόρης Καλόμοιρος
Από τις πλαγιές του Ολύμπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου