Υπόμνημα

Για να καταλάβετε τα σχεδιαγράμματα που παρουσιάζονται στις αναρτήσεις με ετικέτα "χρονογραφήματα" ή "χαρτογράφηση μελισσοκομείου" θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω σύμβολα και χρώματα:

Την ίδια εικόνα σε μεγαλύτερη ανάλυση μπορείτε να δείτε στο αρχείο ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αναλυτικότερα χρησιμοποιώ τους παρακάτω συμβολισμούς:

Αναπαράσταση κυψέλης:
Κάθε τετράγωνο πλαίσιο παριστάνει το σώμα μιας κυψέλης (πάτωμα). Σε κάθε πάτωμα υπάρχουν 10 ράβδοι που παριστάνουν τα 10 πλαίσια. Τα χρώματα της κάθε ράβδου, δείχνουν το ποσοστό κάλυψης του κάθε πλαισίου σε γόνο γύρη ή μέλι. Το άσπρο χρώμα σημαίνει ότι το πλαίσιο είναι άδειο, ενώ το σκούρο γκρι ότι είναι άκτιστο.


Χρώματα ράβδων μέσα στην κυψέλη
Καφέ: Σφραγισμένο μέλι
Πορτοκαλί: Ασφράγιστο μέλι
Κίτρινο: Γύρη
Γαλάζιο: Ανοιχτός γόνος
Μπλε: Σφραγισμένος γόνος

Χρώματα αριθμών έξω από την κυψέλη
Πάνω από την κυψέλη:
Ημερομηνία επιθεώρησης και αριθμός κυψέλης (αριθμός βασίλισσας)
Κάτω από την κυψέλη:
Πορτοκαλί: Συνολικό μέλι (αριθμός γεμάτων πλαισίων)
Κίτρινο: Συνολική γύρη (αριθμός γεμάτων πλαισίων)
Μπλε: Συνολικός γόνος (σφραγισμένος και ασφράγιστος σε αριθμό γεμάτων πλαισίων)
Γκρι: Πληθυσμός (αριθμός πλαισίων που θα γέμιζαν οι μέλισσες αν κάλυπταν εντελώς τα πλαίσια)
Γαλάζιος αριθμός: Ωοτοκία (αβγά που γεννά η βασίλισσα κάθε μέρα τις τελευταίες 9 ημέρες, κατά μέσο όρο)
Δεύτερη σειρά με γαλάζια γράμματα: Γενεαλογία της βασίλισσας (από ποια βασίλισσα προέρχεται) και ημερομηνία πρώτης ωοτοκίας.
Μαύρα γράμματα: Σημειώσεις και παρατηρήσεις που αφορούν στην συγκεκριμένη επιθεώρηση του μελισσιού.

Χρονοδιαγράμματα:

Στα χρονοδιαγράμματα, δίπλα στο όνομα της κυψέλης (πράσινος αριθμός), αναφέρονται πληροφορίες για την βασίλισσα και το μελίσσι, καθώς και η γενεαλογική προέλευση της βασίλισσας και η ημερομηνία πρώτης ωοτοκίας. Πχ. ο αριθμός 7 σημαίνει ότι η βασίλισσα προέρχεται από γόνο της βασίλισσας 7.

Κάτω από τα στιγμιότυπα που απεικονίζουν την ανάπτυξη του μελισσιού σε κάθε ημερομηνία, υπάρχει ακόμη μια χρονική κλίμακα, με μια βούλα σε κάθε ημερομηνία επιθεώρησης, ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτό το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο στιγμιοτύπων της κυψέλης. Τέλος, από κάτω υπάρχει ένα γράφημα που δείχνει όλες τις μεταβολές σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ο κάθετος άξονας από 1-20 αντιπροσωπεύει αριθμό πλαισίων. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο διάγραμμα είναι αντίστοιχα με τα παραπάνω (πχ μέλι πορτοκαλί, γύρη κίτρινη, γόνος μπλε), ενώ ο πληθυσμός παριστάνεται με την μαύρη γραμμή. Η ωοτοκία/ημέρα με μοβ γραμμή, διαιρείται με το 100 για να παρασταθεί στην ίδια κλίμακα. Έτσι, 18 για την ωοτοκία σημαίνει 1800 αβγά ανά ημέρα.