Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Επιθεώρηση Δεκεμβρίου 2010

Ο Νοέμβριος ήταν παραφύση ζεστός, και ευνόησε την ανανέωση του πληθυσμού. Τροφοδοτούσα με γυρίνη και βανίλια. Την γυρίνη την τρώνε πιό πολύ τώρα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πρέπει να φέρνουν και αρκετό μέλι από έξω. Βλέπω να αερίζουν στην είσοδο.
Η εικόνα του μελισσοκομείου στις 3/12/2010 έχει ως εξής:

Το αρχείο σε μορφή PDF θα το βρείτε εδώ. Υπόμνημα υπάρχει στην κορυφή της σελίδας.

1 σχόλιο: